У ПЛАНУ ИЗГРАДЊА МОДЕРНОГ СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА КОД ГРАДСКОГ СТАДИОНА У СОМБОРУ
У ПЛАНУ ИЗГРАДЊА МОДЕРНОГ СПОРТСКОГ КОМПЛЕКСА КОД ГРАДСКОГ СТАДИОНА У СОМБОРУ

Градски стадион у Сомбору требало би да добије бројне додатне садржаје попут нових спортских терена, па чак и хотела. То се види из Плана детаљне регулације који је Град Сомбор ставио на увид јавности.

Документациону основу плана детаљне регулације пословно-спортске зоне око градског стадиона израдило је ЈКП „Простор“ Сомбор, а инвеститор је Град. Како је наведено у плану, циљ његове израде је унапређење постојећих садржаја објекта стадиона и зоне око њега.

У оквиру самог објекта стадиона планирано је уређење и градња нових трибина, као и реконструкција постојећих, али и изградња нових терена. Планом је предвиђена изградња терена за мали фудбал и рукомет, кошарку, одбојку и одбојку на песку, проширење атлетске стазе, затим, проширење источне и градња западне трибине, као и трибине уз помоћни терен.

Планом је омогућена и изградња објекта у функцији спортског туризма – хотела за смештај спортиста, као и паркинга, пешачких стаза а све то би требало да буде оплемењено парковским зеленилом.

У плану је и проширење пословне зоне око стадиона новим садржајима угоститељства и трговине, а градиће се и нове улице, паркинг за путничке аутомобиле и аутобусе, пешачко-бициклистичка стаза, јавна расвета, атмосферска канализација, урбани мобилијар и зеленило.

Југоисточно од стадиона код хиподрома, планира се уређење парк-шуме, а комплекс код стадиона и хиподром, коако стоји у плану, повезаће пешачко-бициклистички мост.

План детаљне регулације на јавном увиду je до 22. јуна 2020 године.

This Post Has One Comment

Оставите одговор