СОМБОРУ ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЗА СРЕДЊЕРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА
СОМБОРУ ПАКЕТ ПОДРШКЕ ЗА СРЕДЊЕРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА

Начелници Градске управе града Сомбора Јелени Велебит, на свечаној церемонији која је одржана у Београду, 24. јуна, уручен је Споразум о сарадњи за спровођење пакета подршке за израду средњерочног плана, у оквиру Програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле јавних расхода на локалном нивоу у Србији“, који ће спроводити Град Сомбор заједно са Сталном конференцијом градова и општина.

Програм EU Exchange 6 финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019, а реализује се у периоду од септембра 2021. до септембра 2024. године.

Пакете подршке добило је 30 локалних самоуправа у Србији, које су изабране на основу јавног позива и добиле су пакете стручне подршке за израду планова развоја, за израду средњорочних планова и за унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката локалне самоуправе.

У реализацију Програма укључени су и Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, уз Министарство за европске интеграције и Министарство државне управе и локалне самоуправе, док је Стална конференција градова и општина (СКГО) имплементациони партнер.

Спровођење Програма EU Exchange 6 непосредно је у функцији реформе јавне управе на локалном нивоу и примене прописа из обухвата планског и буџетског система. У оквиру Програма примењују се различити модалитети подршке локалних самоуправа на теме од значаја за реформу јавне управе на локалном нивоу.