„СОМБОРСКО ЛЕТ0“ ОД 17. ЈУНА ДО 2. ЈУЛА
„СОМБОРСКО ЛЕТ0“ ОД 17. ЈУНА ДО 2. ЈУЛА

Градско веће града Сомбора данас је одржало 104. седницу на чијем дневном реду се нашлo 26 тачaка.

Између осталог, Градско веће дало је сагласност на програм манифестације „Сомборско лето 2022. године“, у оквиру које нас 17. јуна очекује фестивал Мултикултуралности; 18. јуна концерти група „The Kat Matters“ и „Ortodox Celts“; 19. јуна бициклистичка тура, Касачка трка за пехар Града Сомбора и Годишњи концерт ГКУД „Раванград“, 20. јуна наступ сомборских хорова; 21. јуна концерт Музичке школе „Петар Коњовић“; 22. и 23. јуна наступ сомборских плесних група; 23-24. jуна „Green town Jazz Fest“; 24. јуна концерти Дечијег хора „Шарени вокали“ и Тамбурашког састава „Ђувегије“;  24-25. јуна „Улица старих заната“; 25. јуна XXV „Сомборски котлић“, концерт Мирослава Илића и групе „Кал“; а  од 30. јуна до 2. јула фестивал „Регенерација дунава“.

На 104. седници Градско веће одобрило је расписивање јавних позива којим ће се суфинансирати унапређење и развој старих и уметничких заната и унапређење и развој женског предузетништва путем којих ће Град Сомбор и ове године подржати пројектне активности удружења и привредних субјеката која обављају делатности старих и уметничких заната, за шта су у градском буџету издвојена средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, а такође су опредељена средства у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање пројектних активности усмерених ка унапређењу у развоју женског предузетништва.

Чланови Градског већа прихватили су и предлог Одлуке о усвајању споразума између града Сомбора и општине Апатин о уступању обављања послова саобраћајне инспекције, који ће се наћи пред одборницима на некој од наредних седница Скупштине града, а на данашњој седници Градско веће одобрило је да ће се и током школске 2022/2023. године регресирати трошкови превоза ученика средњих школа. Град ће покрити трошкове превоза ученика у износу од 40% или 50% у зависности од зоне превоза, а за ученике који су из породица које су корисници новчане социјалне помоћи, имају сметње у развоју или су без родитељског старања трошкови ће бити регресирани у потпуности. Право на регрес трошкова путовања имаће ученици који имају пребивалиште на територији Града Сомбора и путују у средњу школу са седиштем у Сомбору, или путују у средњу школу са седиштем на територији која се граничи са територијом града Сомбора (Кула, Апатин, Оџаци, Суботица и Бачка Топола).