СОМБОРСКА ГИМНАЗИЈА ОТВАРА ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ! ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ТРЕБА ДА СЕ ПРИЈАВЕ ДО 30. ДЕЦЕМБРА
СОМБОРСКА ГИМНАЗИЈА ОТВАРА ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ! ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ТРЕБА ДА СЕ ПРИЈАВЕ ДО 30. ДЕЦЕМБРА

Гимназија „Вељко Петровић“ Сомбор планира да у наредној школској години (2021./2022.) отвори одељење за ученике са посебним способностима за спорт. Један од најважнијих услова за отварање овог одељења је заинтересованост одличних ученика који остварују значајне резултате у спорту, а да би се формирало такво одељење потребно је најмање 15 таквих ученика.

Из сомборске Гимназије позивају све одличне ученике који су освајали награде на републичком нивоу или су били позвани у репрезентацију било ког спорта у последње две године и желе да наставе да се баве спортом током свог живота као активни спортисти, спортски тренери, спортски новинари, спорстки менаџери, спортски медицинари, да се пријаве за школовање у одељењу за ученике са посебним способностима за спорт и добију додатне информације путем мејла direktor.gimso@mts.rs или телефоном 064/804-41-24.

Рок за прелиминарну пријаву је 30. децембар 2020. године.

Специфичност овог програма наставе и учења је у томе што ће ученици за четири године имати укупно 1.115 часова из области спорта, што је много више него код осталих гимназијских смерова. Из премета Спорт и здравље, који се у осталим гимназијским смеровима јавља само у облику изборног програма, ученици ће имати 539 часова.

Други предмет специфичан само за ученике ових одељења је Спорт и тренинг, који је заступљен са 576 часова у току четири године. Овај број часова и садржаји који се изучавају, а које спроводе стручни наставници у опремљеним школама стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на факултетима спирта и физичког васпитања и других факултета, укључујући и факултете који припадају универзитетима Војске Србије и Полиције Републике Србије, при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из других области.

Предност образовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и такмичењима током школске године. У плану наставе и учења специјализованих одељења за ученике са посебним способностима за спорт, прецизиран је број теоријских часова и часова вежби који ће бити прилагођени тренажном процесу ученика, у сарадњи са клубом у коме ученик тренира. У остваривању различитих тема и достизању датих исхода осталих општеобразовних предмета, ученицима ће бити доступан широк дијапазон тема и садржаја за израду истраживачких задатака и пројеката, као и коришћење метода који подразумевају активно учествовање ученика и употребу ИКТ-а.

Када говоримо о настави предмета Спорт и тренинг, ученици ће овладати знањима о систему Физичке културе, историји спорта и олимпизма, са посебним освртом на Спорт као друштвену делатност и законитостима и правилима тренажног процеса. Изучавајући предмет Спорт и здравље ученици ће овладати знањима о утицају правилне исхране и суплемената на постигнућа у спорту, значају спорта и вежбања на репродуктивно здравље и здравље уопште, као и знањима о улози спорта у превенцији коришћења психо-активних супстанци.

Заинтересовани детаљан план и програм школовања могу погледати ОВДЕ, а доступан је и пријавни формулар који оверава Спортски савез, којим се доказује испуњеност услова за упис у овакво одељење.

Оставите одговор