РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КУПОВИНУ БИЦИКАЛА
РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КУПОВИНУ БИЦИКАЛА

Град Сомбор је расписао Јавни позив за доделу субвенција за куповину нових бицикала, грађанима који станују на територији Града Сомбора.

Бицикли морају бити купљени искључиво од привредних субјеката са територије Града Сомбора, а укупан износ средстава која су опредељена за ове сврхе је 900.000 динара са ПДВ-ом. Максимални износ субвенције износи 10.000 динара по поднетој пријави и то на основу Листе реда првенства Савета за безбедност саобраћаја.

Плаћање ће се вршити директно предузећу које издаје предрачун, на износ који је грађанину додељен Одлуком.

Грађани који остваре право на субвенцију, сопственим средствима плаћају износ који премаши износ средстава које обезбеђује Град.

Право учешћа на Јавном позиву имају сви грађани који имају важећу личну карту са пребивалиштем на територији Града Сомбора. Из једног домаћинства, само један члан може добити субвенцију.

Неопходно је приликом пријаве доставити следећу документацију:

  1. Потписан и попуњен Пријавни образац
  2. Фотокопија личне карте или очитана лична карта
  3. Потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о којима се води службена евиденција
  4. Предрачун за куповину бицикла издат од стране привредног субјекта који послује на територији Града Сомбора (датум предрачуна не може бити пре дана објављивања Јавног позива)
    Лица која испуњавају услове, а која се пријаве на овај Јавни позив, рангираће се према времену пристизања пријаве на писарницу Градске управе, све до утрошка обезбеђених средстава.

Рок за подношење пријава је до утрошка средстава, а исти почиње да тече од дана објављивања позива.

Све додатне информације доступне су путем телефона 025-468-136 или путем адресе електронске поште bezbednost@sombor.rs.

Документацију преузмите овде.