РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА СОМБОРА
РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ОКТОБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА СОМБОРА
  • Post category:Друштво

Поводом обележавања Дана ослобођења Сомбора од фашистичке окупације, 21. октобра, Град Сомбор и ове године доделиће Октобарску награду појединцу као признање за резултате у вишегодишњем раду од значаја за град.

Предлогe за доделу Октобарске награде могу поднети појединци, групе грађана и институције, односно правна и физичка лица са седиштем на територији Града Сомбора пријавом на јавни позив. Предлози се подносе Комисији у писаној форми са образложењем које садржи биографске податке о кандидату и резултате рада кандидата.

Образложени предлози у затвореним ковертама достављају се лично у Услужном центру Градске управе рада Сомбора, или путем поште на адресу: Градска управа града Сомбора, Одељење за душтвене делатности, Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, Трг Цара Уроша 1, 25101 Сомбор, са назнаком „Предлог за Октобарску награду-не отварати“.

Пријављивање траје до 23. септембра 2022. године.

Више информација можете наћи у Јавном позиву за доделу Октобарске награде града Сомбора на следећем линку:

Јавни позив за доделу Октобарске награде града Сомбора за 2022. годину