ПРАВНА ПОМОЋ ОД ДАНАС У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 17
ПРАВНА ПОМОЋ ОД ДАНАС У КАНЦЕЛАРИЈИ БРОЈ 17

Из локалне самоуправе обавештавају грађане да ће се послови пружања правне помоћи и послови пружања бесплатне правне помоћи, почев од данас, 26.02.2020. године обављати у канцеларији 17 Градске управе града Сомбора.