ПОЧЕЛА АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА АМБАЛАЖНОГ ПЕСТИЦИДНОГ ОТПАДА
ПОЧЕЛА АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА АМБАЛАЖНОГ ПЕСТИЦИДНОГ ОТПАДА

Град Сомбор у сарадњи са Пољопривредном стручном службом „Сомбор“ доо Сомбор и удружењем SECPA организује акцију прикупљања пестицидног амбалажног отпада на подручју Града Сомбора у периоду од 20.06.2022. до 23.06.2022. године, а почетак акције испратио је данас члан Градског већа за област заштите животне средине Слободан Станић.

У свим насељеним местима место сакупљања је испред месних заједница, а за месне заједнице на подручју Града Сомбора као и салашка и приградска насеља  место сакупљања је у објекту „Чистоћа” Сомбор (бивша „Протеинка” – кафилерија)

Са амбалажом од средстава за заштиту биља поступајте правилно и одговорно!!!

1. Исперите амбалажу најмање три пута одмах након њеног пражњења,

2. Безбедно чувајте на Вашем имању и

3. Предајте овлашћеном оператеру на локацији преузимања у заказано време.