ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНА НА ИНВАЛИДЕ ПРОДУЖЕНЕ ДО КРАЈА ГОДИНЕ
ПАРКИНГ КАРТЕ ЗА ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНА НА ИНВАЛИДЕ ПРОДУЖЕНЕ ДО КРАЈА ГОДИНЕ

Влада Републике Србије донела је препоруку да се рок важења издатих паркинг карата за возила која су регистрована на инвалиде продужи до 31. децембра 2021. године. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис Сомбор“ је прихватило ову препоруку, па ће сви који су до сада имали право на ову повластицу моћи да је користе до краја текуће године.

У циљу поједностављења процедуре издавања инвалидских паркинг карата и резервисаних паркинг места, покренута је иницијатива да се креира услуга на порталу е-Управа, која ће омогућити подношење захтева за ове услуге електронским путем и тако трајно решити проблем доласка у „Паркинг сервис“.