ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА
ОБЈАВЉЕН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА

Републички завод за статистику упутио је јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна до 3. јула 2022. године пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022.

Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.

Више информација доступно је на следећим линковима: