ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

На 165. седници Градског већа Града Сомбора, којом је председавала градоначелница Душанка Голубовић, чланови Већа су усвојили свих седам тачака дневног реда.

Између осталог, усвојен је Предлог одлуке о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете и овај Предлог ће се наћи на следећој седници Скупштине града.

Основни разлог за доношење ове Одлуке налази се у потреби да се на основу досадашњих искустава из праксе прошире описи појединих прекршаја, као и да се поједине одредбе формулишу тако да буду недвосмислено јасне и да нема места слободном тумачењу истих у примени, да се уведу инструменти контроле рада пољочуварске службе и тиме у целини обезбедити ефикасније спречавање настанка штете у овој области.

Оставите одговор