ЗЕМЉИШТЕ КОЈЕ ЈЕ ДОБИЈЕНО У ЗАКУП ПО ОСНОВУ СТОЧАРСТВА, ТРЕБА КОРИСТИТИ У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ
ЗЕМЉИШТЕ КОЈЕ ЈЕ ДОБИЈЕНО У ЗАКУП ПО ОСНОВУ СТОЧАРСТВА, ТРЕБА КОРИСТИТИ У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ
  • Post category:Друштво

Одељење пољопривреде и заштите животне средине Градске управе града Сомбора издало је Саопштење за пољопривредне произвођаче који су остварили право пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства.

Према овом Саопштењу, закупац пољопривредног земљишта по основу сточарства земљиште треба да се користи за производњу хране у складу са списком пољопривредних култура које се користе за исхрану домаћих животиња.

Сви пољопривредни произвођачи који су остварили право пречег закупа на пољопривредном земљишту у својини Републике Србије, дужни су да се понашају у складу са Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Уколико закупац не користи земљиште у складу са прописаним правилником, уговор о закупу пољопривредног земљишта престаће да важи закључно са истеком агроекономске године у којој је утврђена неправилност, а пољопривредном газдинству закупца утврдиће се пасиван статус.

Оригинално обавештење у чијем саставу је и табела пољопривредних култура за исхрану животиња по врстама домаћих животиња погледајте овде.