ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БЕЗДАН II“
?
ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БЕЗДАН II“

Завршени су радови на реконструкцији Црпне станице „Бездан II“, која се налази се на дунавском одбрамбеном насипу код Бездана и кључни је објекат за снабдевање водом Бачког дела Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав.

Циљ радова, започетих крајем септембра прошле године и вредних скоро 73 милиона динара је решавање проблема који се јављају услед неповољних услова дострујавања ка пумпама, нарочито у режиму наводњавања, при минималним водостајима Дунава. Уградњом нове утопне пумпе, појединачни капацитет пумпе подигнут је са 4 m3/sec на 5 m3/sec, а кота усисног базена спуштена је у односу на постојећу и прилагођен је хидраулички облик црпилишта. Замењени су табласти затварачи и заштитне решетаке са дунавске стране, a све у циљу побољшања квалитета дострујавања воде и рада пумпи.

Црпна станица „Бездан II“ изграђена је и пуштена у рад 1957. године и има двојаку функцију. У периоду оскудице у води снабдева канал Врбас – Бездан водом из Дунава, а у периоду великих унутрашњих вода пребацује вишак воде из канала у Дунав. Реконструкцијом ове станице, повећана је и сигурност у снабдевању водом система за наводњавање.

Оставите одговор