УЗУРПАТОРИ ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ ЋЕ ХЕКТАР ПЛАЋАТИ 1.500 ЕВРА
УЗУРПАТОРИ ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ ЋЕ ХЕКТАР ПЛАЋАТИ 1.500 ЕВРА

На 47. седници чланови Градског већа усвојили су решење о висини накнаде у поступку вансудског поравнања, за правна и физичка лица која су без правног основа користила пољопривредно земљиште у државној својини за агроекономску 2020/2021. годину. Накнада се утврђује у троструком износу највише просечно постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште које се користи без правног основа.

Према подацима достављеним од Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водоприврде, највиша просечна цена у Западнобачком округу за 2020/2021 агроекономску годину постигнута је у Општини Апатин и износи 513,14 евра по хектару, тако да ће накнада у поступку вансудског поравнања, за правна и физичка лица која су без правног основа користила пољопривредно земљиште у државној својини износити 1.539,42 евра по хектару.