УВОДНИ САСТАНАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИНТЕГРАЦИЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ НА ПРИМЕРУ СРП „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“
УВОДНИ САСТАНАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИНТЕГРАЦИЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ НА ПРИМЕРУ СРП „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“

У Еко-центру “Карапанџа”, у суботу 29.05.2021., одржана је конференција поводом почетка пројекта “Интеграција локалне заједнице у процесу управљања заштићеним подручјем на примеру СРП”Горње Подунавље”. Пројекат је подржан кроз програм “Паркови Динарида”, од стране WWF-Светске организације за природу и Владе Шведске. Главни партнер пројекта је ЈП “Војводинашуме”, као управљач СРП “Горње Подунавље”, док су партнери представници локалних заједница – Удружење Грађана “Подунав” Бачки Моноштор и Хрватско Културно Просвјетно Друштво “Силвије Страхимир Крањчевић” из Бачког Брега.

Циљеви пројекта су побољшање управљања заштиц́еним подручјем успостављањем интензивније сарадње са локалном заједницом и проширивањем спектра услуга заштиц́еног подручја подизањем капацитета дизајнираних за осетљиве групе, укључивање локалне заједнице и заинтересованих страна у процес управљања заштиц́еним подручјем, подизање свести локалне заједнице о значају заштиц́еног подручја и услуга екосистема, омогуц́авање коришц́ења и приступа заштиц́еном подручју и центра за посетиоце (Еко центар „Карапанџа“) припадницима рањивих група, пружање квалитетних садржаја у заштиц́еном подручју, намењених рањивим групама – младима, деци, женама, особама са инвалидитетом, едукација локалне заједнице и шире јавности о значају очувања природе и заштиц́ених подручја, ради ублажавања последица климатских промена, као једног од фактора поремец́ених биолошких односа и појаве пандемије.

На отварајућем састанку пројекта, присутне је поздравила Андреја Лазовић, руководилац службе планирања и газдовања шумама ШГ “Сомбор“, а сам пројекат и активности које су предвиђене представила је Радмила Шакић Пеурача, кроз презентацију “Управљање заштићеним подручјем: Задаци, циљеви и потреба сарадње”. Она је истакла да су главни циљеви пројекта интеграција становиштва које насељава обод резервата, као и едукација популације о начинима управљања резерватом.

Пројектом су планиране две радионице које ће се реализовати у Бачком Брегу и Бачком Моноштору, намењене локалном становништву, о управљању резерватом. Такође, предвиђене су и радионице традиционалних заната у Бачком Брегу, као и унапређење туристичке понуде у овом селу. У Бачком Моноштору планирано је заједничко обележавање Дана Европског Амазона у јулу, као и промотивне шетње резерватом, са практиковањем јоге и разним рекреативним садржајима. Једна од активности пројекта је и израда њеб сајта којим ће бити представљена целокупна туристичка понуда Горњег Подунавља, те формирање “Зеленог сандучета” на овом порталу.

Зденка Митић као представник Бачког Моноштора, представила је искуства у реализацији различитих заједничких активности моношторских удружења грађана (УГ “Подунав”, УГ “Бодрог”, КСР “Шаран”, ПД “Пчела”, УГ “Викенд насеље Дондо”, ЛД Бачки Моноштор), Месне заједнице и ОШ “22. Октобар” Бачки Моноштор са ЈП “Војводинашуме”, као и планове за будућу сарадњу, а који су оријентисани у правцу продубљивања повезаности кроз овај пројекат, појединачне активности и иницијативе, као и заједничко унапређење и промоцију еко-туристичке понуде СРП “Горње Подунавље”.

Председник ХКПД „Силвије Страхимир Крањчевић,” Милорад Стојнић, истакао је да је ово први пројекат на којем сарађују са ЈП „Војводинашуме”, те да се надају да ће планираним активностима, Бачки Брег успети да заживи као туристичка дестинација. Конференцији су присуствовали представници партнера, као и организација и институција из Бачког Моноштора и Апатина.

Оставите одговор