УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ДО 31. МАЈА
УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ДО 31. МАЈА

Центар Министарства одбране Сомбор почео је са појединачним позивањем војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2022. години.

Увођење у војну евиденцију по појединачном позиву врши се до 31. маја 2022. године у Центру Министарства одбране Сомбор, или у општинским канцеларијам центра Министарства одбране, према месту пребивалишта лица.

ЦМО Сомбор увођење у војну евиденцију врши сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова, у канцеларији МО за општину Апатин то се може обавити понедељком од 9 до 13 часова, у канцеларији за општину Оџаци уторком у исто време, а у канцеларији МО Кула средом од 9 до 13 часова.

У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у Војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачан позив.

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.