УСВОЈЕН ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗОНЕ ОКО ГРАДСКОГ СТАДИОНА! ГРАДИЋЕ СЕ НОВИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ, СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА СПОРТИСТЕ…
УСВОЈЕН ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗОНЕ ОКО ГРАДСКОГ СТАДИОНА! ГРАДИЋЕ СЕ НОВИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ, СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА СПОРТИСТЕ…

На последњој седници Скупштине града Сомбора одборници су усвојили План детаљне регулације пословно-спортске зоне око градског стадиона.

Како је раније објављено, овим планом је поред постојећих терена за фудбал, атлетске стазе, стазе за скок у даљ и терена за боћање, предвиђена изградња терена за рукомет, кошарку и одбојку на песку. У плану је и проширење постојеће атлетске стазе, проширење источне трибине и градња западне трибине, испод којих би требали да буду пословни простори. Предвиђена је и парцела намењена градњи објекта за смештај спортиста, између парковске површине и комплекса Градског стадиона.

У плану је проширење и продужавање постојећих саобраћајница и изградња нових приступних путева, као и пешачких и бициклистичких стаза и јавног паркинга око стадиона са 225 места за паркирање аутомобила и 10 за аутобусе, а могућа је и изградња надземне гараже. Између улица Јосифа Панчића, Владике Николаја, Штросмајерове и новопланиране П1 приступне улице, планиран је блок намењен изградњи тржних центара, на површини од 2,89 хектара.

План детаљне регулације предвидео је и уређење постојећег градског парка између Градског стадиона и Стапарског пута. Осим на парковским површинама, озелењавање је планирано дуж свих саобраћајница, а предвиђен је и заштитни зелени појас око комплекса. Препоручено је и постављање зелених кровова где је то могуће, као и кровних и фасадних соларних панела и разматрање могућности искоришћења геотермалне енергије бушењем бунара и употребом топлотних пумпи.

У зони плана предвиђена је изградња водопривредне инфраструктуре, уличне канализације за отпадне воде и зацевљене атмосферске канализације у планираним улицама, постављање јавне расвете, прикључење на електроенергетску и гасоводну мрежу и градња телекомуникационе мреже.

План детаљнерегулације пословно-спортске зоне око градског стадиона израдило је сомборско Јавнно комунално предузеће „Простор“, а инвеститор је Град Сомбор. (eKapija)

Оставите одговор