УСВОЈЕН ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УСВОЈЕН ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

У понедељак, 15. априла 2019. године одржана је редовна седница Штаба за ванредне ситуације града Сомбора, којом је председавала командант Штаба, градоначелница Душанка Голубовић.

На седници су разматрани и усвојени Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за 2018. годину и План рада Штаба за ванредне ситуације града Сомбора за 2019. годину.

Према овом Плану, приоритети у раду Шаба за ванредне ситуације града Сомбора у 2019. години биће: мере за смањење ризика од поплава, разматрање епидемиолошке ситуације, израда Планова заштите и спасавања, остваривање сарадње са суседним општинским штабовима за ванредне ситуације, анализа стања система раног упозоравања и јавног узбуњивања, едукација становништва са акцентом на децу предшколског и школског узраста, анализа стања дивљих депонија, као и редовно праћење опасности, обавештавање становништва о опасностима, о предузимању превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа, као и о предузимању потребних мера.

Представници Завода за јавно здравље изложили су информације о епидемиолошкој ситуацији на територији града Сомбора, а чланови Штаба су информисани и о усвојеним ресорним законима.

Оставите одговор