УСЛОВИ ЗА ЗАКУПЦЕ ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПО ОСНОВУ СТОЧАРСТВА
УСЛОВИ ЗА ЗАКУПЦЕ ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПО ОСНОВУ СТОЧАРСТВА

Одељење пољопривреде и заштите животне средине издало је саопштење намењено пољопривредницима који су остварила право пречег закупа државног пољопривредног земљишта по основу сточарства на територији Града Сомбора.

Према овом саопштењу закупци пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по основу сточарства дужни су да одржавају број условних грла на основу ког је закључен  уговор. Уколико се утврди да је број условних грла умањен за више од 10 процената у односу на број условних грла на основу којих је закључен уговор, умањује се површина која се даје у закуп по том основу.

Закупац је дужан да сваке четврте године од године у којој је закључен уговор, а најкасније до 1. фебруара сваке четврте агроекономске године, достави утврђену врсту и број условних грла.

Ако се у ванредној контроли утврди, да закупац по праву пречег закупа по основу сточарства поступа супротно одредбама, уговор се раскида закључно са текућом агроекономском годином, а Регистрованом пољопривредном газдинству се утврђује пасиван статус.

Одељење за пољоприврду и заштиту животне средине у сарадњи са Републичком ветеринарском инспекцијом ће вршити ванредне контроле броја условних грла на основу ког сте остварили право те позива закупце да се придржавају прописаних услова у складу са Уговором о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, Законом и Правилником, јер ће у супротном бити принуђени да примене санкције против лица која начине прекршај.

Оригинално саопштење погледајте овде.

Оставите одговор