УНИФОРМА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ У СОМБОРУ ЋЕ ОСТАТИ СИВA, А СЛУЖБЕНИЦИ ЋЕ ИМАТИ МОТОР НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН, АУТОМОБИЛ И ПЛОВИЛО
УНИФОРМА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ У СОМБОРУ ЋЕ ОСТАТИ СИВA, А СЛУЖБЕНИЦИ ЋЕ ИМАТИ МОТОР НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН, АУТОМОБИЛ И ПЛОВИЛО

Скупштина града Сомбора је на осмој седници одржаној 12. марта 2021. године донела Одлуку о униформи, возилима, пловилима и опреми комуналне милиције којом је прописан изглед, ознаке и начин ношења униформе комуналних милиционара, боја и начин означавања возила, пловила, као и опрема комуналне милиције града Сомбора.

Основну ниформу комуналног милиционара чине: беретка, качкет, панталоне (зимеске и летње), каиш за панталоне, женска сукња (зимска и летња), женски сако (зимски и летњи), кошуља кратких и дугих рукава, мајица кратких рукава са крагном, џемпер, јакна зимска и летња, плитке и полудубоке ципеле, рукавице и кишни мантил.

Беретка је црне боје, са машински извезеном ознаком грба града Сомбора на чеоном делу, a качкет је светлосиве боје, са машински извезеном ознаком грба града Сомбора на чеоном делу. Панталоне мушког и женског кроја су тамно сиве боје, каиш за панталоне је од коже црне боје, стандардне ширине, а женске сукње су израђене од тканине светло сиве боје дужине до испод колена, без џепова. Женски сако је светло сиве боје и изнад левог џепа има чичак траку за ознаку која се састоји од грба града Сомбора и натписа „ГРАД СОМБОР КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ и идентификационог броја, а изнад десног џепа налази се чичак трака за ознаку са именом и положајем комуналног милиционара. На оба рукава пришивена је чичак трака за ознаку „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА СОМБОРА“, на левом рукаву испод амблема се налази чичак трака за ознаку на три писма (ћириличном, латиничном и на мађарском језику) „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“. Исте овакве ознаке, на истим местима се налазе и на кошуљама.

Мајица кратких рукава са крагном је беле боје, са машински израђеним натписом сиве боје „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА “ на леђној страни испод раменог појаса, а са предње стране, у висини груди, са пришивеном чичак траком за ознаку која се састоји од грба града Сомбора и натписа „ГРАД СОМБОР КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ и идентификационог броја, изнад десног џепа је чичак трака за ознаку са именом и положајем комуналног милиционара, на левом рукаву се налази чичак трака за ознаку „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ на три писма. Џемпер је плетени, сиве боје, са обележијима као на мајицама.

Јакне и кишни мантил су тамно сиве боје, са ознакама а на леђима испод раменог појаса има машински израђен натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ исписан флуоросцентним словима беле боје.

Одлуком је прописано да је комунални милиционар дужан да приликом обављања послова комуналне милиције носи униформу, изузев када по писаном налогу начелника комуналне милиције обавља службене дужности у цивилној одећи.

Делови додатне униформе комуналних милционара који обављају одређене послове остваривања надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, као и друге послове одређене прописима града у вези са саобраћајем су: рефлектујуће нарукавље, рефлектујући прслук и ташна. Одлуком је одређен и количина свих делова униформе који задужују комунални милиционери, а предвиђен је и период ношења.

Службена возила која употребљава комунална милиција су: путничко возило, пловило и бицикл са мотором. Одлуком је предвиђено да број путничких возила не може бити већи од једног возила на четири комунална милиционара. Путничка возила су сиве боје и на предња врата са обе стране се ставља ознака са грбом града Сомбора и натписом црне боје: ГРАД СОМБОР – КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА.

Број бицикала са мотором одговара броју комуналних милиционара. Бицикли са мотором су на електрични погон, беле боје са грбом града Сомбора и натписом црне боје: ГРАД СОМБОР, са једне и КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА, са друге стране.

На водном подручју које је у надлежности града комунални милиционари могу употребљавати и службена пловила (моторне чамце). Пловила су беле боје са грбом града Сомбора и натписом црне боје: ГРАД СОМБОР – КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА који се стављају са обе стране пловила.

Возила комуналне милиције морају имати опрему одређену прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а могу имати и додатну опрему и уређаје сагласно њиховој намени (ротационо жуто светло, ГПС).

За вршење послова из надлежности комуналне милиције, комунална милиција користи посебну опрему коју чини: службена палица, средство за везивање (службене лисице, пластичне затеге и друга за то намењена средства према Закону о полицији), опасач, пиштаљка, батеријска лампа, фото и видео опрема, мобилни телефон и таблица „СТОП КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“. Начелник комуналне милиције може да наложи да се изврши набавка односно да се изврши задужење и другом опремом, уколико оцени да је она неопходна за обављање послова из делокруга комуналне милиције.