УКЉУЧИ СЕ И ТИ, РЕЦИКЛИРАЈ СТАКЛО!
УКЉУЧИ СЕ И ТИ, РЕЦИКЛИРАЈ СТАКЛО!

Стаклу треба више од 5.000 година да се распадне, aли правилним управљањем овом врстом амбалаже, можемо му бесконачно продужити век. Уз то, рециклажом једне стаклене флаше уштеди се енергија довољна да сијалица од 100W светли 4 сата!

Тренутни проценти коришћења стаклене амбалаже која улази у процес рециклаже у региону западног Балкана су далеко од просека у Европске уније. Већина коришћене стаклене амбалаже заврши на депонијама, где је стаклу потребно више од 5.000 година да се разгради.

У оквиру пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ предвиђено је постављање контејнера за одлагање стакленог амбалажног отпада и пилотирање система прикупљања стаклене амбалаже у градским и руралним срединама, као и у угоститељским објектима, тако да сваки појединац на једноставан начин може да одложи стаклену амбалажу и допринесе заштити своје животне средине.

У оквиру пројекта „Управљање стакленом амбалажом на Западном Балкану“ који спроводе Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и „Секопак“ доо Београд, град Сомбор је добио је 150 „звона“, односно контејнера намењених за одлагање стаклене амбалаже.

Радници Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ су по Сомбору поставили „звона“, у које грађани могу да убаце стаклену амбалажу из својих домаћинстава, како би иста била рециклирана.

Пошто су контејнери намењени искључиво за одлагање стаклене амбалаже, односно флаша и тегли, из „Чистоће“ апелују на грађане да у наменске контејнере не одлажу прозорска стакла, огледала, чаше, вазе, стаклену амбалажу од лекова и слично.

Контејнери за сакупљање стаклене амбалаже постављени су и у Бачком Моноштору, Бездану, Колуту и Бачком Брегу.

Из „Чистоће“ кажу да наши суграђани већ увелико користе новопостављена звона за стаклену амбалажу, па је у петак, 09. априла реализовано и прво пражњење звона.

„Том приликом је прикупљено чак две тоне стакла, што довољно говори о свести наших суграђана о значају правилног одлагања и сепарацији стакленог отпада“, поручују из ЈКП „Чистоћа“ Сомбор.

zvonotezove @naled @giz @sekopak @JelenPivo