У ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА ЗАПЛЕЊЕНО ВИШЕ ОД 8 КИЛОМЕТАРА МРЕЖА
У ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА ЗАПЛЕЊЕНО ВИШЕ ОД 8 КИЛОМЕТАРА МРЕЖА

У време забране стајаћих мрежарских и самоловних алата, у периоду од 01. априла до 31. маја, као и изван периода забране, до краја јуна 2020. године, рибочуварска служба ЈП „Војводинашуме“ организовала је ванредне контроле рибарских подручја. Контроле су организоване на основу закључака са састанка Сектора за ловство, рибарство и угоститељство који је одржан 21. маја ове године. Фокус ванредних акција рибочуварске службе у време забране стајаћих мрежарских и самоловних алата били су делови Рибарског подручја „Бачка“ и Рибарског подручја „Горње Подунавље“, док су ван периода забране контроли била подложна и остала рибарска подручја која користи ЈП „Војводинашуме“.

Акције су извршене 27. и 28. маја 2020. године на делу Дунава, од 1.367 до 1.297 км (РП Бачка), 28 – 29. маја 2020. године, на делу Дунава, од 1.433 до 1.367 км (РП Горње Подунавље), 04 – 05. јуна 2020. године на делу Дунава, од 1.233 до 1.187 км (РП Срем), 11 – 12. јуна 2020. године, на делу Саве, од 207 до 123 км и од 96 до 49 км (РП Срем), 18 – 19. јуна 2020. године на делу Дунава, од 1.112 до 1.075 км (РП Банат) и делу Дунава од 1.091 до 1.077 км (РП Лабудово окно), као и 15 – 16. јуна 2020. године, 19 – 20. јуна, 23 – 24.јуна, 26 – 27. јуна и 28 – 29. јуна 2020. године, на риболовним водама око Ковиља и Гардиноваца (РП Ковиљско-петроварадински рит).

У 10 ванредних контрола, у периоду од 25. маја до 30. јуна текуће године, укупно је реализовано 83 норма дана запослених из Сектора за ловство, рибарство и угоститељство са 33 чамца, при чему је заплењено 238 забрањених мрежа укупне дужине од око 8.450 м, 14 бубњева – вршки и 3 сенкера. Написана је и једна прекршајна пријава лицу које је, вршећи противправне радње на води, нанело штету рибљем фонду.

Оставите одговор