У ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА „ГОРЊЕГ ПОДУНАВЉА“ ЗАПЛЕЊЕНЕ МРЕЖЕ, БУБЊЕВИ И СПАШЕНО ДЕВЕТ ШАРАНСКИХ МАТИЦА
У ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА „ГОРЊЕГ ПОДУНАВЉА“ ЗАПЛЕЊЕНЕ МРЕЖЕ, БУБЊЕВИ И СПАШЕНО ДЕВЕТ ШАРАНСКИХ МАТИЦА

У склопу ванредних акција контроле рибарских подручја рибочуварске службе Јавног предузећа „Војводинашуме“, реализована је ванредна конгрола Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“ на риболовним водама чији је управљач предузеће „Војводинашуме“. Ово Рибарско подручје обухвата леву обалу реке Дунав у укупној дужини од 67 километара, од места Богојево (1.367 km) до границе са Мађарском (1.433 km), као и већи број бара, мочвара, ритова, канала и других водених површина, које су значајне као нетакнуто станиште за мрест богате фауне риба, њену заштиту и одрживо коришћење. Ванредна контрола је покренута у циљу спречавања криволова и заштите рибљег фонда, у изузетно осетљивом периоду “доба мреста“ најзначајнијих рибљих врста у рекама Србије.

Ванредна контрола Рибарског подручја „Горње Подунавље“ реализована је 14. и 15. маја 2021. године, а током акције код привредних рибара ригорозно је контролисана евентуална употреба стајаћих мрежарских алата и самоловних алата, који се не смеју користити у периоду од 01. априла до 31. маја. У наставку акције, фокус је био на контроли рекреативних риболоваца, када су се рибочуварима на води прикључиле и три пешачке патроле рибочуварске службе ЈП „Војводинашуме“. Код рекреативних риболовца вршена је контрола броја штапова који се користи за пецање (дозвољено до три штапа), улов рибе испод Правилником прописане дужине (за сваку врсту племените рибе је прописана дужина) тзв. “улов испод мере““, количина дневног улова (дневна квота је до пет килограма племените рибе) и наравно евиденција дневног улова.

По завршетку акције која носи назив ”Сава-Дунав-Студва 2021“, у апатинској Марини су представљени оперативни резултати контроле. Током акције заплењено је 1.850 метара рибарских мрежа, 20 бубњева, 54 комада рибарских мрежа. Током акције извршена је контрола 37 рекреативних риболоваца и поднете су две пријаве.

Најзначајнији део ванредне акције рибочуварске слуужбе ЈП „Војводинашуме“ је ослобађање из противзаконито постављених мрежа и враћање у воду девет великих шаранских „матица“ тежине преко 15 килограма, чиме је сигурно спречена велика штета на рибљем фонду Резервату природе „Горње Подунавље“.

У ванредним контролама рибарских подручја којима управљају „Војводинашуме“, учествовала је готово комплетна рибочуварска служба, 21 рибочувар са 9 чамаца и 1 глисером, уз коришћње савремене опреме за ноћно осматрање и термовизијске камере.