У ТОКУ ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ
У ТОКУ ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ

У време забране коришћења стајаћих мрежарских и самоловних алата, у периоду од 15. априла до 31. маја, као и изван периода забране, до краја јуна 2021. године, рибочуварска служба ЈП Војводинашуме организоваће велики број ванредних контрола свих рибарских подручја на којима је управљач.

Фокус ванредних акција биће делови Рибарских подручја “Бачка“, “Банат” и “Срем”, као и врло ригорозне контроле привредних и рекреативних риболоваца на РП “Горње Подунавље“ и РП “Ковиљско-петроварадински рит”, док ће ван периода забране ванредно бити контролисана и остала рибарска подручја.

Код рекреативних риболовца контролисаће се број штапова који се користи за пецање (макс. 3 дозвољено), улов рибе испод мере (за сваку врсту племените рибе је прописана дужина), максимални дозвољени дневни улов (макс. 5 кг племените рибе), евиденција улова, а код привредних рибара строго ће се конролисати врсте и број алата, у циљу спречавања криволова и заштите рибљег фонда у доба мреста најзначајнијих рибљих врста.

У ванредним контролама рибарских подручја којима управља ЈП Војводинашуме, учествоваће комплетна рибочуварска служба, 23 рибочувара са 11 чамаца и 1 глисером, уз коришћење савремене опреме за ноћно осматрање, термовизијске камере и дрон за осматрање и навођење рибочуварских патрола из ваздуха.

Рибочуварска служба ЈП Војводинашуме је планом акције за 28.04.2021. обухватила комплетно подручје РП “Лабудово окно” и подручје око Смедеревске аде, које припада РП “Банат”. Контролише се више од 40 км главног тока реке Дунав, као и лева и десна стране обале од Смедеревске аде до ушћа реке Нере у Дунав. Акценат акције је контрола рада и врсте алата које користе привредни рибари, а наредног дана рано ујутро (29.04.) акција је настављена са детаљном контролом рекреативних риболовца на обали.

релиминарни план ванредних контрола у пролеће 2021.године

на делу Дунава, од 1.367 до 1.297 km (РП “Бачка”);
на делу Дунава, од 1.433 до 1.367 km (РП “Горње Подунавље”);
на делу Дунава, од 1.233 до 1.187 km (РП “Срем”);
на делу Саве, од 207 до 123 km и од 96 до 49 km (РП “Срем”);
на делу Дунава, од 1.112 до 1.075 km (РП “Банат”);
на делу Дунава од 1.091 до 1.077 km (РП “Лабудово окно”);
на риболовним водама око Ковиља и Гардиноваца (РП “Ковиљско-петроварадински рит”).