У ТОКУ РЕНОВИРАЊЕ ДЕЛА ФАСАДЕ ГРАДСКЕ КУЋЕ ПРЕМА „ЋЕЛАВОМ ТРГУ“
У ТОКУ РЕНОВИРАЊЕ ДЕЛА ФАСАДЕ ГРАДСКЕ КУЋЕ ПРЕМА „ЋЕЛАВОМ ТРГУ“

Почели су радови на инвестиционом одржавању Градске куће у Сомбору. У наредном периоду биће уређена фасада према Тргу Светог тројства и торањ. У оквиру радова на одржавању централног архитектонског симбола Сомбора, поправља се оштећени малтер и кречи фасада, а уследиће и фарбање столарије, замена висећих олука и сводних цеви.

Инвеститор радова је Град Сомбор, док надзор над извођењем ових радова обавља Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад. Рок за завршетак радова је 30 радних дана од датума увођења у посао, што значи да крајем априла или почетком маја сви радови треба да буду завршени. Након ових радова очекује се реконструкција коловоза и ивичњака између Трга Светог тројства и Градске куће, где ће се налазити такси стајалиште.

Последњи пут фасада Градске куће према „Ћелавом тргу” рестаурирана је 2008. године. (Сомборске новине)