У СОМБОРУ ПОЧЕЛО СКИДАЊЕ УСЕВА СА УЗУРПИРАНИХ ПАРЦЕЛА
У СОМБОРУ ПОЧЕЛО СКИДАЊЕ УСЕВА СА УЗУРПИРАНИХ ПАРЦЕЛА

Полазећи од Закона о пољопривредном земљишту, Скупштина града Сомбора донела је Одлуку о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике, односно Града Сомбора, а које се налази на територији Града Сомбора ( „Службени лист града Сомбора“ број 11/2016 и 12/2016).

Градском Одлуком прецизиран је начин поступања сагласно члану 62. став 6. и 7. Закона о пољопривредном земљишту који прописује: „Ако пољопривредни инспектор записником утврди да непознато лице користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа надлежни орган јединице локалне самоуправе доноси одлуку о скидању усева.

Скидање и продају усева надлежни орган јединице локалне самоуправе врши на терет лица које користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, а ако се ради о непознатом лицу на терет јединице локалне самоуправе. Средства остварена од продаје скинутог усева, по одбитку трошкова скидања усева, распоређују се у складу са чланом 71. овог закона.“

Сагласно наведеном, Град Сомбор је и у производној 2019/2020. години наставио са доследном применом прописа и приступио скидању усева са пољопривредног земљишта које је у јавној својини Републике Србије, односно Града Сомбора, а коришћено је без правног основа односно није утврђено ко је узурпатор истог.

Прво скидање усева у овој производној години извршено је са дела катастарске парцеле бр. 3865/2, К.О. Чонопља, а скидан је усев јечма. Скидање усева спровело је Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине у сарадњи са Пољочуварском службом града Сомбора.

Након продаје скинутог усева, средства остварена продајом истог расподелиће се тако да 30% представља приход буџета Републике Србије, 30% приход је буџета Аутономне покрајине, а 40% приход је буџета Града Сомбора.

Оставите одговор