У СОМБОРУ ЈОШ УВЕК АКТИВНИ КОНКУРСИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У СОМБОРУ ЈОШ УВЕК АКТИВНИ КОНКУРСИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Крајем месеца маја ове године објављени су Јавни позиви на локалу, односно, јавни позиви који су резултат сарадње локалних самоуправа Сомбора, Апатина, Куле и Оџака са Националном службом за запошљавање.

Јавни позиви на нивоу града Сомбора су и даље актуелни и то: Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање. Конкурси су отворени до утрошка средстава, а до сада је захтев за доделу субвенције за запошљавање нових радника поднело 13 послодаваца за запошљавање 15 радника са евиденције незапослених, док је 12 захтева поднето за учешће на јавном позиву за доделу субвенције за самозапошљавање.

Текстови конкурса доступни су на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs , на сајтовима локалних самоуправа, с тим што се информације могу добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање.

Оставите одговор