У ПРИПРЕМИ ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА
У ПРИПРЕМИ ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора приступило је раду на припреми измена и допуна Одлуке о уређењу града.

Одлука се мења како би се детаљније уредила и дефинисала област прописа за привремено постављање објеката и опреме за извођење забавних програма на другој површини. У постојећој Одлуци нису прописане одговарајуће санкције за лица која нису прибавила одобрење надлежног органа за привремено постављање објеката и опреме за извођење забавних програма на другој површини, као ни овлашћење инспектора и овлашћених службених лица Одељења инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора да контролишу услове и начин привременог постављања објеката и опреме за извођење забавних програма на другој површини.

Оставите одговор