У ПЛАНУ ГРАДЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА КОД СТАНИШИЋА
У ПЛАНУ ГРАДЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ КОМПЛЕКСА КОД СТАНИШИЋА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Сомбора, огласило је рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса у КО Станишић.

Како се наводи у том документу, рани јавни увид трајаће до 7. фебруара у згради градске управе Сомбор, а план подразумева да се, северно од Сомбора, гради пољопривредни комплекс на површини од готово 1.100 хектара.

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом Плана износи око 1.091,8 хектара.

Комплекс ће подразумевати салаше, фарме, рибњаке, хладњаче, силосе, биогасна постројења, соларне електране, ветропаркове…

У елаборату је наведено да је основни повод за израду Плана потреба инвеститора за новом организацијом простора, како би се омогућила изградња објеката у функцији пољопривредне производње и пратећих објеката.

Како се наводи у документацији, до подручја се стиже преко локалног пута који повезује насељена места Станишић и Алекса Шантић.

Тренутно, на том подручју преовлађује пољопривредно земљиште испресецано атарским путевима и мелиорационим каналом.

Концептуалним решењем пољопривредно земљиште је подељено на две целине, а у целини 1 биће дозвољена изградња објеката у функцији примарне пољопривредне производње.

То се односи на рибњаке, фарме, стакленике и пластенике… затим, објекте у функцији пољопривреде (хладњаче, магацини, силоси са сушарама гараже, кошеви, амбари, оставе, надстрешнице и сл.) и комуналне и инфраструктурне објекте, акумулација и објеката за коришћење обновљивих извора енергије (биогасних постројења, соларних електрана, ветропаркова и сл.).

У целини два, биће дозвољена и изградња салаша, воћарско-виноградарских објеката и објеката за експлоатацију минералних сировина.

Предвиђена је градња три типа салаша – тип са пратећом економијом за сопствене потребе, тип са појачаном пољопривредном производњом (млекаре, фарме, кланице…) и туристичко-угоститељски тип везан за постојећу пољопривредну производњу.

Што се тиче саобраћајне инфраструктуре, планом је предвиђено да локални пут Станишић-Алекса Шантић пређе у ранг општинског пута, док се атарски путеви који ће водити до пољопривредних комплекса на којима се планира изградња објеката, предвиђају за асфалтирање и проширење. (Танјуг)

Оставите одговор