У ЛОКАЛИМА И ПРОДАВНИЦАМА ОБАВЕЗНЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ НА ВИДНОМ МЕСТУ И КОРОНА РЕДАР
У ЛОКАЛИМА И ПРОДАВНИЦАМА ОБАВЕЗНЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ НА ВИДНОМ МЕСТУ И КОРОНА РЕДАР

Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, а због спречавања ширења коронавируса, правна лица и предузетници који обављају трговину на мало дужни су да обезбеде да у објекте у којима се обавља трговина на мало, односно у објекте у којима се продаје роба или пружају услуге у трговинским центрима или сличне објекте у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, не улазе, односно да у њима не бораве лица која не носе личне заштитне маске.

Наведени правни субјекти дужни су да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без личних заштитних маски, као и да одреде лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске (корона редар), изузев оних правних лица и предузетника који имају до троје запослених. Ова мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 прописана је Уредбом Владе Републике Србије и на снази је од 23. октобра 2020.године.

Град Сомбор подсећа суграђане да се као и до сада, понашају одговорно и да се придржавају свих мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19. Будите одговорни, савесни и солидарни. Поштујте мере и држите дистанцу, стоји у допису Градске управе.

Оставите одговор