ТРУДНИЦЕ И ПОРОДИЉЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ МОГУ ПРЕДАТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ
ТРУДНИЦЕ И ПОРОДИЉЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ МОГУ ПРЕДАТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ

Док траје ванредно стање, труднице и породиље документацију потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, могу доставити електронским путем.

Захтев за накнаду зараде за време трајања породиљског одсуства доступан је овде.

Захтев за накнаду зараде по основу  посебне неге детета доступан је овде.

Захтев за накнаду зараде за остале наканде по основу рођења и неге детета доступан је овде.

Попуњен формулар захтева, са осталом пратећом документацијом,  потребно је скенирати и послати на имејл:   mjerkovic@sombor.rs  или vdolak@sombor.rs

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресу: Одељење за друштвене делатности-послови дечије заштите, 25101 Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1.

Све информације везано за остваривање права на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета могу се добити путем телефона: 025/ 468-275 и 025/468-243.

Оставите одговор