ТЕСТИРАЊЕ НА АНТИТЕЛА КОРОНАВИРУСА СОМБОРЦИ МОГУ ОБАВИТИ У КОВИД АМБУЛАНТИ
ТЕСТИРАЊЕ НА АНТИТЕЛА КОРОНАВИРУСА СОМБОРЦИ МОГУ ОБАВИТИ У КОВИД АМБУЛАНТИ

Oд 01. јуна 2020. године грађани могу да обаве серолошко тестирање на лични захтев на присуство IGM и IGG антитела на коронавирус. Грађани тестирање могу да обаве у свим домовима здравља, институтима и заводима за јавно здравље Србије, као и студентској поликлиници. Цена теста је 1.200,00 динара, а уплате је могуће извршити на исти текући рачун на који се уплаћује и тестирање на лични захтев за RT-PCR тестирање 840-17750-34, а на уплатници у пољу за позив на број треба уписати јединствени матични број грађанина који се тестира.

Тестирање на антитела коронавируса могу да ураде и страни држављани, који уплату могу извршити на исти текући рачун (840-17750-34), а уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписује се број пасоша или број иностраног осигурања. На наведени рачун уплату могу извршити и правна лица, која уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписују ПИБ правног лица. Уколико правно лице уплаћује средства за више запослених, потребно је да достави списак особа са њиховим ЈМБГ-ом. Све примедбе грађана у вези са серолошким тестирањем на лични захтев, могу се упутити путем телефона на број 064/8522-427.

Грађани Сомбора након извршене уплате треба да дођу у КОВИД амбуланту која се налази у улици Хајдук Вељка бб у времену од 7 до 13 часова и са собом понесу потврду о уплати. Пожељно је да се грађани претходно јаве на тел: 062/162-61-43 ради заказивања тачног термина тестирања. Тестирање се врши узорковањем пуне венске крви, те се резултати очитавају у року од 10 минута.

Оставите одговор