СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ИНДИВИДУАЛНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ИНДИВИДУАЛНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Агробизнис центар за рурални развој и развој пољопривредне производње у сарадњи са Градом Сомбором расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуалних пољопривредних газдинстава на територији града Сомбора за 2020. годину.

За реализацију Конкурса предвиђен је укупан износ од 5.000.000.00 динара са пдв-ом. Средства за подршку инвестиција према Конкурсу додељују се бесповратно. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 100% од укупне вредности.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи до 250.000,00 динара са пдв-ом. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави је 50.000,00 динара са пдв-ом.

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу са територије Града Сомбора.

Образац пријаве се подноси од 27. јануара до 12. фебруара 2020. године, у просторијама АБЦ, Лазе Костића 5, сваког радног дана од 8 до 15 часова. Више информација, начин пријаве и потребне обрасце можете погледати овде.

Додатне информације можете добити лично у Агробизнис центру од 8 до 15 часова, Лазе Костића бр.5 Сомбор, или путем мејла office@agrobizniscentar.rs

Оставите одговор