СПОРТСКИ РИБОЛОВЦИ ЗАПАДНОБАЧКОГ ОКРУГА ТРАЖЕ ТРАЈНО УКИДАЊЕ ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА У РЕЗЕРВАТУ „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“
СПОРТСКИ РИБОЛОВЦИ ЗАПАДНОБАЧКОГ ОКРУГА ТРАЖЕ ТРАЈНО УКИДАЊЕ ПРИВРЕДНОГ РИБОЛОВА У РЕЗЕРВАТУ „ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ“

Спортски риболовци Западнобачког округа и околине покренули су петицију којом траже хитну обуставу привредног риболова на реци Дунав у Специјалном резервату природе „Горње Подунавље“ због, како наводе, катастрофалних последица по активности и делатности које се овде обављају.

У саопштењу се наводи да привредни рибари не подлежу никаквој контроли и да се без поштовања односе према наведеном подручју, без ограничења улова, врста, броја, поштовања ловостаја, зоне забране риболова, мрестилишта, зимовника, итд. Неконтролисани провредни риболов има несагледиве последице по ретке и заштићене животињске врсте (орао белорепан, црна рода, видра,…). Угрожен је екосистем општине Апатин, Сомбора, региона, као и општина Куле, Оџака, Врбаса, Бачке Тополе и Суботице. Овакви поступци претња су за рекреативне и спортске риболовце и њихова удружења, који уредно плаћају дозволе за лов, држање опреме, такмичења, као и за пословање свих организација које су везане за легалан спортски и рекреативни риболов.

У петицији стоји да је угрожен и сам управљач СРП „Горње Подунавље“ јер су његове законске активности на заштити и унапређењу овог привредног добра у колизији са оваквим обављањем привредног риболова, како у локалном тако и у контексту прекограничне сарадње.

Петицијом се захтева хитан увид и контрола стања, утицај привредног риболова на природнин резерват, те разговор са представницима свих заинтересованих страна; трајна забрана обављања било каквог привредног риболова на овом подручју; повећање броја рибочувара и појачана контрола терена до испуњења услова. (Радио Дунав)