СПИСАК ДЕЛАТНОСТИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ОДНОСИ ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ДО 17 ЧАСОВА
СПИСАК ДЕЛАТНОСТИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ОДНОСИ ОГРАНИЧЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ДО 17 ЧАСОВА

Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19(„Сл.гласник РС“, бр.151/2020), у периоду почев од 16. децембра 2020.године закључно са 18. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.

Ограничење се не односи на радно време:

1) апотека (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван ограниченог радног времена, као и суботом и недељом;

2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

3)ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван ограниченог радног времена, као и суботом и недељом;

4)позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до 17.00 часова;

5)ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;

6)пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;

7)фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван ограниченог радног времена, као и суботом и недељом;

8)свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде радним даном до 21.00 часова и суботом до 17.00 часова,

9)продаваца који продају својих производа обављају тако да производе који су поручени електронским путем могу предати купцу испред објекта и то без уласка купаца у објекат у коме се врши продаја или у објекат у коме је смештен продајни објекат, и уз обавезу продавца да обезбеди да се испред објекта где се врши предаја купцима купљених производа налазе највише три лица и да купци, односно лица која преузимају производе носе маску и држе растојање од најмање два метра -који могу радити, односно вршити продају робе и суботом и недељом до 17.00 часова.

Од мере ограниченог радног времена изузете су апотеке и бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива, као и угоститељски објекти у којима се припрема храна и пиће које се доставља корисницима или у којима се продају хранa и пића преко шалтера, односно без уласка купца у сам објекат. Радно време угоститељских објеката који врше доставу хране и продају преко шалтера је радним даном од 06.00 до 24.00 часа, а петком и суботом до 02.00 часа наредног дана.

Штаб за ванредне ситуације града Сомбора je на јучерашњој електронској седници донео Закључак којим се потврђује примена свих противепидемиолошких мера на територији Града Сомбора које су прописане Уредбом Владе Републике Србије о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору.

Штаб за ванредне ситуације града Сомбора ће наставити да благовремено обавештава грађане и привреду о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19. Све наредбе Штаба за ванредне ситуације града Сомбора донете у складу са актима Владе РС, актом Института за јавно здравље Војводине и Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Сомбора, као и остали нормативни прописи које је донела Влада Републике Србије и Министар здравља остају на снази, а комунална инспекција и комунална милиција ће наставити са појачаним инспекцијским надзором над применом противепидемијских мера.

Оставите одговор