СОМБОРСКИ ТРГОВЦИ ТРЕБА ДА ИЗБАЦЕ ИЗ УПОТРЕБЕ ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ
СОМБОРСКИ ТРГОВЦИ ТРЕБА ДА ИЗБАЦЕ ИЗ УПОТРЕБЕ ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ

Скупшзина града Сомбора је на седници одржаној 21. фебруара 2020. године донела одлуку о условима коршћења кеса за испоруку робе на месту продаје робе са програмом мера превенције стварања отпада од пластичних кеса.

Према овој одлуци трговци су од 01. јануара 2021. године у обавези да у малопродајним објектима, услужним и другим делатностима ограниче употребу врло лаганих пластичних кеса и постепено смањују коришћење лаганих пластичних кеса. Трговци на територији града Сомбора су дужни да ставе потрошачима на располагање папирне кесе и торбе за вишекратну употребу, које су погодне за рециклажу, као замену за лагане пластичне кесе. Трговцима је препоручено и да повећају цене пластичних кеса за вишекратну употребу, како би се утицало на смањење њихове потрошње.

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши овлашћени инспектор надлежан за комуналне послове који у случају непоштовања ове одредбе издаје прекршајни налог у складу са законом, односно новчану казну у прописаном износу а кажњава се правно лице, одговорно лице у правном лицу и предузетник.

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара биће кажњено правно лице. Казна за одговорно лице у правном лицу је 25.000,00 динара, а за предузетника 75.000,00 динара.

Циљ поменутих одредби је да се смањи, односно спречи учешће пластичних кеса у комуналном отпаду, на територији града Сомбора.

Оставите одговор