СОМБОРСКА УЉАРА РЕКОНСТРУИШЕ И ПРОШИРУЈЕ РАФИНЕРИЈУ
СОМБОРСКА УЉАРА РЕКОНСТРУИШЕ И ПРОШИРУЈЕ РАФИНЕРИЈУ

Бимал сунце из Сомбора реконструисаће и доградити рафинерију у комплексу фабрике на Стапарском путу бб. Изградиће се и темељи спољашњих танкова.

Реконструкција постојећег објекта број 83 ради се у циљу модернизације, задовољавања нових прописа и додавања нове опреме, наведено је у документацији. Циљ је и повећање капацитета прераде сировог уља.

Доградња нове рафинерије се врши у продужетку источне стране објекта број 83-постојеће рафинерије. Планирана је доградња уз североисточну фасаду погона рафинерије у габариту 12,20 x 10,04 метара. Део објекта уз саму рафинерију би био спратности П+2. У оквиру друге етаже предвиђене су две платформе. На супротној страни рафинерије, уз лифтовско окно, предвиђа се доградња габарита. 4 x 4,80. Спратност овог дела објекта је П+2. Због промене опреме и захтева за већом спратном висином предвиђена је реконструкција дела крова рафинерије.

Торњеви-танкови за хлађење се позиционирају са југоисточне стране истог објекта. На југозападној страни објекта, уз одељење кристализера је предвиђена изградња темеља четири спољашња танка за складиштења полу-производа након водене дегуминације и белјења, односно, повећање ефикасности и капацитета одвоштавања (винтеризације) уља. Овим ће се смањити потрошња бунарске воде.

Димензије платоа на који се постављају танкови-расхладни торњеви је 8 x 20 метра. Бруто површина доградње темеља танкова и темеља расхладних торњева је 210,45 метара квадратних.

Развијена бруто површина доградње је 439,25 квадрата. Нето површина доградње је 394,50 квадрата.

У постојећем делу објекта замениће се облога зидова од керамичких плочица. Адаптираће се просторије за раднике, канцеларије и простор лабораторије. Извешће се нови санитарни чвор и гардеробе за раднике. Санираће се постојећи подови и прилагодити новој опреми.

Реконструкција такође подразумева:

 • демонтажу постојеће опреме;
 • измену постојеће опреме;
 • демонтажу цеви (приближно 70% свих цеви);
 • уградњу нове опреме;
 • уградњу нових цеви са вентилима и инструментима;
 • уградњу изолације;
 • инсталацију електро каблова.

Студија за концепт проширења рафинерије, коју је израдила фирма „B+B Engineering GmbH“ заснива се на следећим спецификацијама за проширење рафинерије:

 • капацитет воденог дегумирања се повећава са 180 т/д на 250 т/д;
 • неутрализација са хладном рафинацијом повећава капацитет са 150 т/д на 250 т/д;
 • избељивање са додацима за постизање рада постројења и повећањем капацитета са 110 т/д на 200 т/д;
 • повећавају се перформансе деодоризације са 120 т/д на 200 т/д;
 • хлађење: замена постојећег система за хлађење који користи бунарску воду, новим хлађењем-систем са
  расхладним торњевима-танковима.

За урбанистички пројекат био је задужен АЕ пројект центар из Сомбора, а јавни увид траје до 4. јануара 2021. у згради Градске управе. (eKapija)

Оставите одговор