СОМБОРСКА „ЧИСТОЋА“ И ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА РАДИ ГОТОВО ПУНИМ КАПАЦИТЕТОМ
СОМБОРСКА „ЧИСТОЋА“ И ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА РАДИ ГОТОВО ПУНИМ КАПАЦИТЕТОМ

Због специфичности основне делатности, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Сомбор и током ванредног стања ради готово пуним капацитетом. Запослени су детаљно упознати са процедурама које је неопходно свакодневно спроводити у циљу здравствене заштите и безбедности на раду, а подељене су им заштитне маске, рукавице, као и средства за дезинфекцију руку, радних просторија и возила. Предузеће је сопственим средствима извршило набавку атомизера, ручних прскалица, прскалица за унутрашње просторије и личне заштитне опреме за запослене ангажоване на пословима дезинфекције. У „Чистоћи“ кажу да су запослени у администрацији и инкасанској служби прерасподељени на послове дезинфекције, а на располагању су и градском штабу за ванредне ситуације, као и Црвеном крсту.

Средствима за дезинфекцију свакодневно се третирају сва транспортна возила и све просторије ЈКП „Чистоћа“, прихватилиште за псе, приступни пут ка градској депонији, хала рециклажног центра, машинско одељење. Радници овог комуналног предузећа дезинфикују и возила сомборског МУП-а, прилазе одређеним јавним установама и њихове просторије, као што су Народно позориште Сомбор, амбуланта за плућне болести итд.

У координацији са штабом за ванредне ситуације града Сомбора, ЈКП „Чистоћа“ Сомбор обавља дезинфекцију јавних саобраћајница цистерном-поливачем, користећи тренутно најефикасније дезинфекционо средство, натријум хипохлорит.

Прикупљање и транспорт комуналног – кућног отпада, као и отпада чији су генератори правна лица, обавља се по устаљеном плану и програму, док је традиционална акција „Месец чистоће одложена до даљег.

Одељење јавне хигијене послове обавља свакодневно, са појачаном динамиком чишћења и одржавања хигијене јавних површина, нарочито у зони центра града, Венаца и свих фреквентних улица у првој градској зони.

У одељењу селекције отпада, примењене су превентивне мере које се односе на потпуну обуставу откупа секундарних сировина на благајни рециклажног центра, као и обуставу услужног транспорта секундарних сировина доставним возилима. Прикупљање и транспорт секундарних сировина од правних лица и пражњење наменских посуда лоцираних на јавним површинама у граду и насељеним местима се обавља по редовном распореду.

Рад прихватилишта за псе луталице и транспорт анималног отпада на територији града одвија се у оквиру зоохигијенске службе, устаљеном динамиком.

Оставите одговор