СОМБОРЦИ У УПРАВИ ЗА ТРЕЗОР МОГУ ПЛАТИТИ РАЧУНЕ ПО НАЈНИЖОЈ ПРОВИЗИЈИ
СОМБОРЦИ У УПРАВИ ЗА ТРЕЗОР МОГУ ПЛАТИТИ РАЧУНЕ ПО НАЈНИЖОЈ ПРОВИЗИЈИ

Градоначелник Сомбора Антонио Ратковић уприличио је пријем за директора Управе за трезор Марка Гвера, а на састанку се разговарало о сарадњи Града са Управом за трезор Министарства финансија, као и новинама у раду филијала чији је циљ подизање нивоа квалитета услуга, модернизација и имплементација иновативних решења у пословању.

Од 26. марта 2021. године грађанима и привреди је на шалтерима филијала и експозитура Управе за трезор омогућено плаћање рачуна издатих од јавних и комуналних предузећа по најнижој провизији у износу од 25 динара, односно 0,5% за износе рачуна преко 4000,00 динара.

Поред наведене новине, у оквиру филијала Управе за трезор, грађани могу извршити уплате свих јавних прихода, као што су порези, таксе, накнаде за одводњавање и слично, без провизије или по најнижој провизији.

У филијали Управе за трезор у Сомбору, на адреси Стапарски пут 2 до краја године планирано је постављање редомата, који ће знатно утицати на смањење гужви и укинути потребу за дуготрајним чекањем у редовима. Увођењем ове новине, корисници услуга Управе за трезор ће бити у прилици да све послове из надлежности Управе обаве знатно брже и ефикасније.

Састанку су присуствовали и члан Градског већа за област финансија и привреде Сава Дојић, помоћник директора Управе за трезор Немања Пејчић, Весна Ирић из Кабинета Управе за трезор и директор филијале Управе за трезор у Сомбору Душан Ћурувија.