СОМБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ИЗДВОЈИО 4 МИЛИОНА ДИНАРА
СОМБОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ИЗДВОЈИО 4 МИЛИОНА ДИНАРА

Градско веће града Сомбора је одржало 41. седницу, а дневни ред је имао 16 тачака.

Између осталог, чланови Градског већа су усвојили предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Сомбора за 2021. годину. За спровођење овог програма Град Сомбор је из буџета издвојио 2.000.000,00 динара. Средства у износу од 700.000,00 динара намењена су за набавку садница лаванде које ће путем јавног конкурса Град доделити заинтересованим пољоривредницима, а средства у озносу од 1.300.000,00 динара предвиђена су за набавку нових пчелињих друштава и опрема за пчеларство, која ће такође Град доделити путем јавног конкурса пољопривредницима који се баве пчеларством.

О Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Сомбора за 2021. годину одлучиваће одборници на некој од наредних седница Скупштине града Сомбора.

На седници Градског већа је донета и одлука о расписивању другог круга јавног огласа за давање у закуп градског грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења планираној намени у производној 2020/2021. години.

Оставите одговор