СОМБОР РАСПИСАО КОНКУРС ЗА 35 ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА
СОМБОР РАСПИСАО КОНКУРС ЗА 35 ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА

Град Сомбор је расписао конкурс за доделу 35 градских стипендија у школској 2021/2022. години. Пријаве на конкурс могу поднети студенти академских и струковних студија првог и другог степена који су држављани Србије, имају пребивалиште на територији Града Сомбора, похађају високошколску установу чији је оснивач Република Србија и чије је седиште у Србији. Један од услова који студенти морају испунити је и да су на режиму финансирања из Републичког буџета, да нису апсолвенти, да нису у радном односу, као и да нису навршили 26 година.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, уз потребну документацију и предају на шалтерима 11 и 12 Услужног центра Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1.

Стипендисти Града Сомбора добијаће стипендију у десет једнаких месечних рата у износу од 12.000,00 динара.

Конкурс је отворен до 15. октобра 2021. године, а детаљније информације могу се пронаћи ОВДЕ.