СОМБОР ПОСТАО ДЕО ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА У ВОЈВОДИНИ
СОМБОР ПОСТАО ДЕО ЈЕДИНСТВЕНЕ БАЗЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОЈЕКАТА У ВОЈВОДИНИ

Градоначелник Сомбора Антонио Ратковић је са директором Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине, Александром Симурдићем потписао Споразум о укључивању Града Сомбора у „Base of European funding source“ (БЕФС).

Овим споразумом успостављају се процедуре за унапређење сарадње и координације у области планирања, унапређења и прaћења пројеката који се финансирају из европских фондова.

Свеобухватна база података (БЕФС) служиће покрајинској администрацији за креирање будућих јавних политика и јачање институционалних капацитета у циљу што ефикаснијег коришћења екстерних извора финансирања.

Споразуми су потписани између свих 45 локалних самоуправа и Фонда „Европски послови“ Аутономне Покрајине Војводине.