СОМБОР ПОДЕЉЕН НА ШЕСТ АКУСТИЧНИХ ЗОНА
СОМБОР ПОДЕЉЕН НА ШЕСТ АКУСТИЧНИХ ЗОНА

Данас је одржана 167. седница Градског већа града Сомбора, којом је председавала градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, а на дневно реду је било седамнаест тачака. Чланови Градског већа су између осталог, усвојили предлог Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Сомбора. Према максимално допуштеном нивоу буке, територија Града Сомбора подељена је на шест акустичких зона и то:

I зона: подручје за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики паркови

II зона: туристичка подручја, кампови и школске зоне

III зона: чисто стамбена подручја

IV зона: пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја игралишта

V зона: градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и градских

VI зона: индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда. О овом предлогу Одлуке изјасниће се одборници Скупштине града на наредном заседању.

Градски већници су усвојили и предлог Одлуке о приступању изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији Града Сомбора. Овом Одлуком се: утврђује приступање изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији Града Сомбора, утврђује садржај Плана заштите и спасавања и образује стручно оперативни тим за израду Плана заштите и спасавања. У тиму су именовани Антонио Ратковић, заменик Градоначелника – руководилац тима, Хелена Роксандић Мусулин, начелница Градске управе – члан, Иван Камерер, начелник Одељења за привреду, туризам и ЛЕР – члан, Иван Глигорић, млађи саветник за послове ванредних ситуација и одбране – члан, Владислав Милошев, директор ВД „Западна Бачка“д.о.о. Сомбор – члан, Радослав Јосић, шеф РЈ Воде Војводине Сомбор – члан, Горан Нонковић, директор ЈКП „Простор“ Сомбор – члан и Јасмина Бобић, директор ЈКП „Водоканал“ Сомбор – члан, а Градска управа града Сомбора је носилац и координатор активности израде Плана заштите и спасавања у делу свог делокруга рада.

На 167. седници Градски већници су усвојили предлог Јавног позива банкама за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна лица) и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора уз учешће локалне самоуправе у финансирању камате на кредите.

Град Сомбор је стекао позитивна искуства везано за финансијску подршку привредних субјеката и предузетника путем јаног позива банкама још прошле 2018. године. Овакав начин сарадње Града Сомбора и пословних банака клијенти ( предузетници) су оценили изузетно корисним, јер су по повољним условима могли да обезбеде неопходна средства потребна за одржавање ликвидности и део неопходних обртних средстава. Средства којима ће Град Сомбор ове године финансирати камату на додељене кредите су ограничена и износе 1.000.000,00 динара.

Оставите одговор