СОМБОР ОДУСТАО ОД ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, У ПЛАНУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ
СОМБОР ОДУСТАО ОД ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, У ПЛАНУ РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ЗГРАДЕ

Градско веће Града Сомбора је донело закључак о раскиду уговора о изради урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за потребе изградње новог објекта Центра за социјални рад. Надлежне смо питали који су разлози раскида уговора и да ли то значи да се одустало од изградње новог објекта Центра за социјални рад.

Из Одељења за скупштинске и извршне послове Градске управе стигао је одговор у којем се каже да је изградња новог Центра за социјални рад пилот пројекат који је предложило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије. На почетку разговора између представника Министарства и Града о изградњи новог објекта, било је речено да Град треба да обезбеди локацију за изградњу. Када је локација изабрана, град је на основу информације о предметној локацији био у обавези да наручи урбанистички пројекат како би процедура била максимално убрзана.

„Град је потписао уговор о изради урбанистичког пројекта, али у наставку преговора представници Министарства су изашли са новим захтевима према Граду. Према тим захтевима, Град је поред обезбеђивања парцеле и урбанистичког пројекта, требало да обезбеди и пројектно-техничку документацију за грађевинску дозволу, комплетно инфраструктурно опремање парцеле, као и да финансира изградњу темеља и партерног уређења на предметној локацији. Ови захтеви који су постављени пред Град су били неприхватљиви јер је вредност била толика да не оправдава „донацију” Министарства. С обзиром да Град поседује пројектно-техничку документацију за реконструкцију Центра за социјални рад у Карађорђевој 4, са свим потребним дозволама, и узимајући у обзир чињеницу да ће реконструкцију финансирати Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе РС, одустало се од пилот пројекта изградње новог објекта Центра за социјални рад, а самим тим дошло је и до раскида уговора за израду урбанистичког пројекта”, наводи се у одговору Одељења за скупштинске и извршне послове Градске управе. (Сомборске новине)

Оставите одговор