СОМБОР ОБЕЗБЕДИО 3,5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПРОТИВГРАДНЕ СТРЕЛЦЕ
СОМБОР ОБЕЗБЕДИО 3,5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПРОТИВГРАДНЕ СТРЕЛЦЕ

На 51. седници Градског већа усвојен је предлог уговора о делу са противградним стрелцима за посао обављања противградне заштите у 2021. години. За ову сврху у буџету је обезбеђен износ од 3.500.000,00 динара, који ће се пропорционално распоредити на 44 противградна стрелца који делују на територији Града Сомбора.

Чланови Градског већа донели су и упутство за примену одлуке о буџету Града Сомбора за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину, које је намењено директним корисницима.