СОМБОР ИЗДВОЈИО МИЛИОН ДИНАРА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА
СОМБОР ИЗДВОЈИО МИЛИОН ДИНАРА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА

У току је Јавни позив за суфинансирање пројектних активности у области делатности старих и уметничких заната са седиштем на територији Града Сомбора.

Право учешћа на Јавном позиву имају удружења и привредни субјекти који обављају делатност старих и уметничких заната који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре, или неки други надлежни регистар и имају седиште, односно регистрован огранак, на територији Града Сомбора.

За суфинансирање пројектних активности старих и уметничких заната Град је издвојио средства у износу од 1.000.000,00 динара. Град Сомбор ће са свим удружењима и привредним субјектима који обављају делатност старих и уметничких заната, који испуњавају услове, закључити уговор о пословно – техничкој сарадњи.

Више информација о јавном позиву, условима, потребној документацији и начину пријаве доступно је ОВДЕ.