СОМБОР ИЗДВОЈИО 6 МИЛИОНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ГРАЂАНА! ЈАВНИ ПОЗИВ ОТВОРЕН ДО 1. МАРТА
СОМБОР ИЗДВОЈИО 6 МИЛИОНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ГРАЂАНА! ЈАВНИ ПОЗИВ ОТВОРЕН ДО 1. МАРТА

Комисија за побољшање услова становања грађана Града Сомбора је објавила јавни позив за доделу стамбене подршке за побољшање услова становања грађана у виду грађевинског материјала за санацију, адаптацију/реконструкцију стана односно породичне куће, а за ову намену из буџета града је издвојено шест милиона динара.

О додели помоћи одлучује комисија, а грађани којима помоћ буде одобрена моћи ће да купе грађевински материјал у износу који им је додељен одлуком, о чему преко Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове комисији подноси рачун као доказ о извршеној куповини. У јавном позиву стоји да град Сомбор плаћање врши директно предузећу које је издало предрачун, на износ који је одлуком додељен кориснику, с тим што корисник може учествовати у куповини грађевинског материјала и сопственим средствима и то у износу који премашује добијена средстава по конкурсу. Наведено је и да је корисник дужан да након испоруке материјала, Одељењу достави оригиналну фактуру за извршену куповину.

Право учешћа на конкурсу имају лица без одговарајућег стана који су држављани Републике Србије и имају пребивалиште на територији Града Сомбора у трајању од најмање 5 година непосредно пре подношења захтева. Потребно је и да је непокретност на коју се пријава односи у својини подносиоца пријаве или члана породице који не станује на наведеној адреси, уз дату сагласност за учествовање на јавном позиву или у заједничкој имовини са неким од чланова породичног домаћинства, али и да је та некретнина уписана у катастру. Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не смеју да имају у својини други стан или породичну кућу, која испуњава основне услове становања.

Да би особа могла да учествује у јавном позиву, приходи домаћинства подносиоца зхтева не смеју да прелазе одређену границу. Максимални приход за једночлано домаћинство не сме да пређе 26.559,00 динара. За домаћинства са више од једног члана приход од 0,5 просечне нето зараде у Сомбору (53.118,00 динараа) множи се са коефицијеном који се израчунава по утврђеној формули. Према овој формули приходи за домаћинства где има једна одрасла особа и једно дете не смеју да пређу 39.838,50 дина, за она где има једна одрасла особа и двоје деце 5l.l18,50 динара, а за домаћинства које чине две одрасле особе приходи не смеју да пређу 45.150,30 динара. У случају када у домаћинству има двоје одраслих и једно дете праг за учествовање у конкурсу је 58.429,80 динара, тамо где има двоје одраслих и двоје деце приходи не смеју бити већи од 71.709,30 динара а у случају када има двоје одраслих и троје деце приходи не смеју прећи 84.988,80 динара. Приликом утврђивања максималних квалификујућих прихода породичног домаћинства са особама са инвалидитетом, коефицијент се увећава за додатних 0,5.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично на шалтерима 10, 11 и 12 Услужног центра Градске управе града Сомбора (зграда „Жупаније) или поштом адресу: Град Сомбор, Трг Цара Уроша 1 25.000 Сомбор са напоменом „За јавни позив-Додела стамбене подршке у виду грађевинског материјала“.

Пријаве са птребним доказима се могу поднети до 01. марта 2021. године.

Детаљније информације о Јавном позиву доступне су ОВДЕ.

Оставите одговор