СОМБОР ДОБИО СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ НИВОА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ПОЉА, РЕЗУЛТАТИ ДОСТУПНИ СВИМ ГРАЂАНИМА
СОМБОР ДОБИО СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ НИВОА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКОГ ПОЉА, РЕЗУЛТАТИ ДОСТУПНИ СВИМ ГРАЂАНИМА

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) је завршила постављање предвиђеног броја сензора у оквиру друштвено одговорног пројекта „Систем за континуално праћење нивоа електромагнетског поља (Electromagnetic Fields)“ у Србији – EMF RATEL. Мрежа ЕМФ РАТЕЛ сада има 73 сензора који су постављени у 35 градова широм Србије, међу којима је и Сомбор.

У нашем граду постоји једна мерна станица за континуално праћење нивоа електромагнетског поља, која се налази на објекту вртића „Ђурђевак“ у Спортској улици бб. Резултати мерења са овог сензора дсоступни су ОВДЕ.

ЕМФ РАТЕЛ је систем мреже сензора преко којих се обавља континуално и дуготрајно праћење нивоа укупног електричног поља, које потиче од електронских комуникационих мрежа и опреме. РАТЕЛ кроз пројекат EMF јавно приказује грађанима резултате мерења нивоа електромагнетског поља, са циљем информисања и едукације грађана, стварајући добре услове за даљи развој комуникационих мрежа у Србији.

Градскe управe градова широм Србије, међу којима је и Сомбор су препознале значај праћења нивоа електромагнетског поља и дале Рателу подршку за постављање сензора, чиме су показале друштвену одговорност за здравље грађана.

Грађани могу да приступе подацима о мерењима електромагнетских поља на интерактивном порталу: http://emf.ratel.rs где се могу видети све локације на којима су постављени сензори, са вредностима измерених нивоа електромагнетских поља.

Оставите одговор