СОМБОР ДОБИО НАГРАДУ ЗА КРЕИРАЊЕ ДОБРОГ АМБИЈЕНТА И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
СОМБОР ДОБИО НАГРАДУ ЗА КРЕИРАЊЕ ДОБРОГ АМБИЈЕНТА И РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Град Сомбор добитник је Златне награде и признања најбољим локалним заједницама за креирање доброг амбијента за развој предузетништва у Средњој и Југоисточној Европи „GLOBALLOCAL“ за 2019. годину.

Одлуку о добитницима награда у пет категорија донео је Међународни комитет за доделу награда “GLOBALLOCAL” кога чини осамнаест експерата из девет земаља из области: економија, маркетинг, менаџмент, финансије, социологија, предузетништво, право, архитектура, екологија, локални и регионални развој те друге релевантне науке и дисциплине.

За ове награде предложено је 112 кандидата из 7 земаља (Србија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Северна Македонија и Словенија).

Признање најбољим локалним заједницама за креирање доброг амбијента за развој предузетништва додељује се посебно успешним локалним заједницама (општинама и градовима) које су у изазовима новог динамичког и захтевнијег времена, оригиналним решењима и креативним мерама значајно унапредиле амбијент за бржи и одрживи развој предузетништва – као темељ развоја локалне заједнице и њених грађана.

Оно што је посебно истакло Сомбор приликом кандидовања, осим поседовања „BFC цертификата по мери привреде у југоисточној Европи“, јесу израђени и веома успешно реализовани ЛАП-ови за запошљавање у периоду од 2016 – 2019. године, основана и функционална радна тела у области привреде и запошљавања (Привредни савет, Савет за запошљавање, Комисија за израду и имплементацију ЛАП-а за запошљавање), као и инструменти за подршку привреди и привлачењу инвеститора (Водич за инвеститоре, Каталог “brownfield – greenfield” локације, инвестициони потенцијали, економски и финансијски подстицаји, План капиталних улагања, План имплементације, Водич за будуће инвеститоре), као и наступи на сајамским манифестацијама.