СОМБОР ДОБИО 12 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА КОД КАФИЛЕРИЈЕ
СОМБОР ДОБИО 12 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА КОД КАФИЛЕРИЈЕ

Члан Градског већа за област екологије и заштите животне средине Слободан Станић потписао је јуче уговор са Министарством заштите животне средине о додели средстава за ревитализацију земљишта на простору ДПП „Протеинка“.

Према овом уговору, за пројекат формирања слоја за дренажу, наношења земље и хумуса у сврху санације и ремедијације земљишта кафилерије ДПП „Протеинка“, Граду Сомбору су по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2021. години додељена средства у износу од 12. милиона динара.

Уговоре је представницима градова и општина свечано уручила министарка заштите животне средине Ирена Вујовић.